Samenstelling MORA

  De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) bestaat uit zes vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties, zes vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties waarin op representatieve wijze de private vervoeraanbieders vertegenwoordigd zijn, één vertegenwoordiger van respectievelijk de VVSG, de VVP en een vertegenwoordiger uit de milieuverenigingen, zetelend in de Minaraad. Er zijn 8 vertegenwoordigers op voordracht van respectievelijk de openbare vervoeraanbieders en de mobiliteitsverenigingen. Tenslotte worden 3 deskundigen aangewezen op voordracht van de Vlaamse ministers, bevoegd voor de openbare werken en de Vlaamse minister, bevoegd voor de mobiliteit.
  De officiële samenstelling van de MORA is deze die verschenen is in het Belgisch Staatsblad. Deze wordt hieronder weergegeven.

  Dagelijks bestuur

  • Voorzitter
   • Schalck Daan
  • Secretaris
   • Van Thillo Frank
  • Vertegenwoordigers van de werknemers
   • Verhoeven Greg, ABVV
  • Vertegenwoordigers van de werkgevers
   • Goekint Jochen, UNIZO
  • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
   • Populier Geert, VAB
   • Vertriest Miguel, Komimo vzw
  • Voorzitter MORA-commissie Goederenvervoer
   • Verkinderen Lode, Transport & Logistiek Vlaanderen
  • Voorzitter MORA-commissie Personenvervoer
   • Keppens Mark, Voetgangersbeweging vzw

  Leden raad

  • Vertegenwoordigers van de werknemers
   • Coolbrandt Jan, ACV Openbare diensten
   • Copers Caroline, Vlaams ABVV
   • Demey Anneleen, Vlaams Regionale ACLVB
   • Opsomer Johan, ACV Transcom
   • Stessens Karel, ACOD
   • Verhoeven Greg, Vlaams ABVV
  • Vertegenwoordigers van de werkgevers
   • De Maegt Isabelle, Febetra
   • Goekint Jochen, UNIZO
   • Sannen Goedele, Voka-Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Van Der Velden Marleen, Boerenbond
   • Vanfraechem Stephan, Alfaport Antwerpen vzw
   • Verkinderen Lode, Transport & Logistiek Vlaanderen
  • Vertegenwoordigers van De Lijn
   • Aelter Greet, De Lijn
  • Vertegenwoordigers van de NMBS
   • Sels Gerd, NMBS
  • Vertegenwoordigers van de milieuverenigingen
   • Spruyt Laurien, Bond Beter Leefmilieu vzw
   • Natuurpunt
  • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
   • Keppens Mark, Voetgangersbeweging vzw
   • Leroy Stef, Fietsersbond vzw
   • Popelier Geert, VAB
   • Vanseveren Jan, BTTB vzw
   • Vertriest Miguel, Komimo vzw
  • Vertegenwoordigers van de VVP
   • Baeten Bart, Provincie Antwerpen
  • Vertegenwoordigers van de VVSG
   • Debruyne Erwin, VVSG
  • Deskundigen
   • Macharis Cathy, VUB
   • Sys Christa, UAntwerpen
   • Witlox Frank, UGent

  Plaatsvervangende leden

  • Vertegenwoordigers van de werknemers
   • Aissa Laïla, Vlaamse Regionale ACLVB
   • Callaerts Kurt, ACV Transcom
   • Moreels Frank, ABVV
   • Piens Luc, ACV Transcom
   • Verhoeven Greg, Vlaams ABVV
   • Vermorgen Ann, ACV
  • Vertegenwoordigers van de werkgevers
   • Bergers Carine, FBAA
   • Huybrechts Gert, Vlaamse Confederatie Bouw
   • Lambrichts Els, Voka-Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Martens Michel, Febiac
   • Meulemans Bert, Boerenbond
   • Steenberghen Pierre, GTL-Taxi
  • Vertegenwoordigers van De Lijn
   • Nuytemans Marc, De Lijn
  • Vertegenwoordigers van de NMBS
   • Wuyts Bart, NMBS
  • Vertegenwoordigers van de milieuverenigingen
   • Bienstman Mathias, Bond Beter Leefmilieu vzw
   • Mollen Frederik, Natuurpunt
  • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
   • Aguililla Maria, Touring
   • De Buck Erik, BTTB vzw
   • Dhollander Karen, Voetgangersbeweging vzw
   • Gilté Bert, Komimo vzw
   • Junes Joni, VAB
   • Van Eeckhoudt Mikaël, Fietsersbond vzw
  • Vertegenwoordigers van de VVP
   • Kalaai Iessa, Provincie Limburg
  • Vertegenwoordigers van de VVSG
   • Van Driessche Hilde, VVSG