Wetgeving

  Oprichting en werking MORA

  Het decreet van 7 juli 2006  houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
  (Belgisch Staatsblad 05/09/2006) regelt ondermeer de opdrachten, de samenstelling en de werking van de MORA.

  Een verdere concretisering van de samenstelling en werking worden vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen van 24 november 2006.

  De rol van de MORA bij de totstandkoming van het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt vastgelegd in het Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009.

  De uitgangspunten voor de realisatie van het mobiliteitsrapport en het jaarlijkse verslag worden vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vijfjaarlijks mobiliteitsrapport en de jaarlijkse verslagen van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen 25 september 2009.

  SERV-decreet

  Met de wijziging van het SERV-decreet van 7 mei 2004 op 19 december 2008 wordt de rechtspersoonlijkheid van de MORA bij de SERV vastgelegd.