Maritieme trafiek Vlaamse havens 2019

    In de haven van Antwerpen werd in 2019 in totaal ruim 238 miljoen ton geladen en gelost. Dat is 1,2% meer dan in 2018. De overslag van droge bulk en containers nam toe (+6,7 en +6,0%). Vloeibare bulk, ro/ro en overig stukgoed daalden tegenover 2018. Voor de zevende keer op rij werd een recordoverslag genoteerd.

    North Sea Port Flanders registreerde in 2019 een totale goederenoverslag van 32,5 miljoen ton, dit is een quasi status quo tegenover de recordjaren 2017 en 2018. Vloeibare bulk en containers namen toe. De overslag van droge bulk, ro/ro en overig stukgoed lag in 2019 lager dan in 2018.

    Zeebrugge noteerde in 2019 een zeer sterke toename van de trafiek tot 45,8 miljoen ton (+14,2%). De overslag van stukgoed daalde, maar alle andere goederengroepen stegen, met vooral een zeer sterke toename in de vloeibare bulk (+61%, in hoofdzaak LNG). De containertrafiek steeg met 7,0%.

    In Oostende nam de overslag in 2019 toe met 1,7% tot 1,6 miljoen ton. Droge en vloeibare bulk namen toe, de overslag van overig stukgoed lag lager dan in 2018.