MORA tevreden met aanpassing regelgeving autonoom varen

De Vlaamse Regering keurde op 28 juni 2019 een aangepaste versie van haar ontwerpbesluit over geautomatiseerd varen goed. De aanpassingen aan het besluit zijn er gekomen als gevolg van het MORA-advies van 22 maart.

De MORA wil de ontwikkeling van onbemand/geautomatiseerd varen ondersteunen. Hij is echter geen voorstander van een onmiddellijke, algemene verruiming van de wetgeving. De Vlaamse Regering heeft rekening gehouden met deze bekommernis en heeft het tijdelijke karakter van de toelating expliciet opgenomen in het ontwerp van besluit. De MORA is tevreden dat de constructieve voorstellen uit het overleg met het mobiliteitsmiddenveld werden opgenomen.

Ook andere randvoorwaarden die de MORA had aangegeven, belooft de Vlaamse Regering mee te nemen in de toelatingsprocedure die zal uitgewerkt te worden door De Vlaamse Waterweg.

Zowel de Vlaamse Regering als de MORA stellen vast dat geautomatiseerd en onbemand varen een nieuwe skill set van werknemers zal vragen. Overleg tussen de overheid en de sociale partners kan een belangrijke rol spelen om van de binnenvaart een aantrekkelijke sector te maken.

Na advies van de Raad van State kan de Vlaamse Regering het besluit definitief goedkeuren en is geautomatiseerd/onbemand varen mogelijk op de Vlaamse waterwegen. Op basis van de ervaringen met de eerste vaarten, kan dan, liefst in overleg met de MORA, een definitieve regelgeving op maat van onbemand en geautomatiseerd varen opgemaakt worden.