Oproep kandidaten experten Goederenvervoer en/of Logistiek beleid

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) zoekt experten voor de commissie Goederenvervoer, Logisitiek en Internationale Knooppunten.

Concreet zoekt de MORA voor deze commissie:

  • vertegenwoordigers van organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de havens, luchthavens, goederenmobiliteit of logistiek
  • deskundigen met expertise op het vlak van goederenmobiliteit, logistiek en innovatie.

Wil jij het Vlaamse mobiliteitsbeleid mee vorm geven? Stuur dan jouw gemotiveerde voordrachten en kandidatuur met CV naar de MORA t.a.v. Daan Schalck, voorzitter, Wetstraat 34 - 36, 1040 Brussel of elektronisch naar MORA-secretariaat@serv.be. De kandidaturen (met aanduiding van de organisatie, naam, functie, adres en e-mailadres) moeten ingediend worden uiterlijk op 8 november  2020. Bij de kandidaturen moeten ook de nodige gegevens gevoegd worden die toelaten om uit te maken of de kandidaatstelling uitgaat van een vereniging of organisatie die voldoet aan de voorwaarden uit het besluit van de regering.
Bijkomende informatie kan je bekomen bij het MORA-secretariaat t.a.v. Frank Van Thillo

Meer info over de oproep vind je in bijgevoegd document.