adresgegevens
De MORA hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.