Samenstelling Algemene Mobiliteitsraad

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter
  • Schalck Daan
 • Leden dagelijks bestuur
  • Callens Wies, voorzitter Commissie Personenmobiliteit
  • Repriels Koen, ACV
  • Smagghe Danny, Touring
  • Verkinderen Lode, voorzitter Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale knooppunten
  • Vertriest Miguel, Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • Algemeen secretaris
  • Frank Van Thillo

Leden raad

 • Vertegenwoordigers voorgedragen door de SERV
  • Goekint Jochen, UNIZO
  • Meulemans Bert, Landelijke Gilden
  • Repriels Koen, ACV studiedienst
  • Roelandt Werner, ACOD
  • Sannen Goedele, VOKA
  • Van Waeyenberg Ulrike, ACLVB Vlaamse Regionale
 • Vertegenwoordigers aangeduid door de havenbedrijven
  • Verlinden Tom, Havenbedrijf Antwerpen
 • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
  • Popelier Geert, VAB
  • Smagghe Danny, Touring
  • Spruyt Laurien, Bond Beter Leefmilieu vzw
  • Vertriest Miguel, Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • Vertegenwoordigers van de lokale besturen
  • Debruyne Erwin, VVSG
  • Silvestrini Monica, VVP
 • Vertegenwoordiger organisatie uitzonderlijke expertise mobiliteit en innovatie
  • Geysels Liesbeth, VIL

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers voorgedragen door de SERV
  • Betz Steven, VOKA
  • Copers Caroline, Vlaams ABVV
  • Quisthoudt Erik, ACLVB
  • Rosvelds Sandra, Beweging.net
  • Van der Velden Marleen, Landelijke Gilden
  • Vancompernolle Mia, UNIZO
 • Vertegenwoordigers aangeduid door de havenbedrijven
  • Orlans Chantal, Port of Zeebrugge
 • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
  • Aguililla Maria, Touring
  • Bienstman Mathias, Bond Beter Leefmilieu vzw
  • Fivez Sarah, Netwerk Duurzame Mobiliteit
  • Junes Joni, VAB
 • Vertegenwoordigers van de lokale besturen
  • De Beucker Mathias, VVP
  • Vijverman Lieve, VVSG
 • Vertegenwoordiger organisatie uitzonderlijke expertise mobiliteit en innovatie
  • Van der Perre Peter, Its Belgium