Samenstelling Algemene Mobiliteitsraad

  Dagelijks bestuur

  • Voorzitter
   • Schalck Daan
  • Leden dagelijks bestuur
   • Callens Wies, voorzitter Commissie Personenmobiliteit
   • Repriels Koen, ACV
   • Smagghe Danny, Touring
   • Verkinderen Lode, voorzitter Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale knooppunten
   • Vertriest Miguel, Netwerk Duurzame Mobiliteit
  • Algemeen secretaris
   • Frank Van Thillo

  Leden raad

  • Vertegenwoordigers voorgedragen door de SERV
   • Goekint Jochen, UNIZO
   • Meulemans Bert, Landelijke Gilden
   • Repriels Koen, ACV studiedienst
   • Roelandt Werner, ACOD
   • Sannen Goedele, VOKA
   • Van Waeyenberg Ulrike, ACLVB Vlaamse Regionale
  • Vertegenwoordigers aangeduid door de havenbedrijven
   • Verlinden Tom, Havenbedrijf Antwerpen
  • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
   • Popelier Geert, VAB
   • Smagghe Danny, Touring
   • Spruyt Laurien, Bond Beter Leefmilieu vzw
   • Vertriest Miguel, Netwerk Duurzame Mobiliteit
  • Vertegenwoordigers van de lokale besturen
   • Debruyne Erwin, VVSG
   • Silvestrini Monica, VVP
  • Vertegenwoordiger organisatie uitzonderlijke expertise mobiliteit en innovatie
   • Geysels Liesbeth, VIL

  Plaatsvervangende leden

  • Vertegenwoordigers voorgedragen door de SERV
   • Betz Steven, VOKA
   • Copers Caroline, Vlaams ABVV
   • Quisthoudt Erik, ACLVB
   • Rosvelds Sandra, Beweging.net
   • Van der Velden Marleen, Landelijke Gilden
   • Vancompernolle Mia, UNIZO
  • Vertegenwoordigers aangeduid door de havenbedrijven
   • Orlans Chantal, Port of Zeebrugge
  • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
   • Aguililla Maria, Touring
   • Bienstman Mathias, Bond Beter Leefmilieu vzw
   • Fivez Sarah, Netwerk Duurzame Mobiliteit
   • Junes Joni, VAB
  • Vertegenwoordigers van de lokale besturen
   • De Beucker Mathias, VVP
   • Vijverman Lieve, VVSG
  • Vertegenwoordiger organisatie uitzonderlijke expertise mobiliteit en innovatie
   • Van der Perre Peter, Its Belgium