Zoeken op deze website

  Havenarbeid

  Wet Major

  De havenarbeid wordt in de Vlaamse havens volgens een zeer eigen, specifieke reglementering georganiseerd. De havenarbeiders hebben een eigen statuut. De algemene principes over havenarbeid in België worden geregeld in de kaderwet van 8 juni 1972 over de havenarbeid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten ervan (de “Wet Major”).

  Overeenkomstig deze wetgeving moeten alle goederen die een haven binnenkomen – op welke wijze ook - behandeld worden door erkende havenarbeiders (er zijn binnen de uitvoeringsbesluiten en collectieve arbeidsovereenkomsten wel uitzonderingen).

  Jaar

  Havenarbeiders
  opgenomen in de pool

  Totaal aantal gepresteerde taken/jaar
  (havenarbeiders opgenomen in de pool)
  Gemiddeld aantal taken per arbeider per jaar
  (havenarbeiders opgenomen in de pool)
  1980 9 270 1 613 105 174
  1990 7 009 1 384 598 198
  2000 5 567 1 071 813 193
  2001 5 388 1 076 236 200
  2002 5 720 1 153 354 202
  2003 5 739 1 182 298 206
  2004 6 303 1 232 722 196
  2005 6 742 1 274 413 189
  2006 6 900 1 303 664 189
  2007 6 819 1 356 651 199
  2008 6 898 1 377 539 200
  2009 6 650 1 228 708 185
  2010 6 240 1 322 822 212
  2011 6 053 1 170 631 193
  2012 6 029 1 166 335 193
  2013 6 160 1 183 817 192
  2014 6 181 1 162 372 188
  2015 6 131 1 193 747 195
  2016 6 136 1 211 218 197
  2017 6 277 1 262 963 201
  2018 6 723 1 315 804 196

  Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, CEPA, AGHA (SEA).

  Jaar Havenarbeiders
  opgenomen in de pool
  Totaal aantal gepresteerde taken/jaar
  (havenarbeiders opgenomen in de pool)
  Gemiddeld aantal taken per arbeider per jaar
  (havenarbeiders opgenomen in de pool)
  1980 787 131 095 167
  1990 761 126 293 166
  2000 479 81 142 169
  2001 459 75 185 164
  2002 430 67 620 157
  2003 424 68 768 162
  2004 442 76 980 174
  2005 430 74 967 174
  2006 432 79 465 184
  2007 464 81 536 176
  2008 458 88 500 193
  2009 445 66 990 151
  2010 419 81 659 195
  2011 463 95 268 206
  2012 457 86 978 190
  2013 456 82 818 182
  2014 425 79 222 186
  2015 439 80 667 184
  2016 419 77 876 186
  2017 425 81 632 192
  2018 459 84 268 184

  Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, Centrale van de Werkgevers aan de Haven van North Sea Port Flanders, CEPG.

  Jaar Havenarbeiders
  opgenomen in de pool
  Totaal aantal gepresteerde RSZ-dagen/jaar
  (havenarbeiders opgenomen in de pool)
  Gemiddeld gepresteerde RSZ-dagen per arbeider per jaar
  (havenarbeiders opgenomen in de pool)
  1980 327 36 162 111
  1990 862 158 725 184
  2000 1 080 238 235 221
  2001 1 058 235 986 223
  2002 1 037 228 979 221
  2003 1 000 228 463 228
  2004 1 089 247 497 227
  2005 1 246 281 247 226
  2006 1 395 309 241 222
  2007 1 487 347 898 234
  2008 1 645 352 689 214
  2009 1 560 288 796 185
  2010 1 516 331 731 219
  2011 1 499 332 766 222
  2012 1 480 294 914 199
  2013 1 458 322 266 221
  2014 1 541 333 656 217
  2015 1 568 355 574 227
  2016 1 696 402 959 238
  2017 1 796 414 548 231
  2018 1 833 422 096 230

  Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, CEWEZ RSZ-dagen: Effectief gepresteerde dagen + betaalde vakantie- en feestdagen.

  Jaar Havenarbeiders
  opgenomen in de pool
  1990 55
  2000 40
  2001 34
  2002 45
  2003 59
  2004 57
  2005 53
  2006 58
  2007 66
  2008 76
  2009 74
  2010 40
  2011 34
  2012 31
  2013 33
  2014 22
  2015 13
  2016 12
  2017* -

  Bron: Vlaamse Havencommissie, MORA, Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, Sociale Samenwerking - Group S. * Sinds 1 juli 2017 is CEWEZ vzw ook aangesteld als wettelijke lasthebber voor de havens van Oostende en Nieuwpoort. De havenarbeiders van Oostende en Nieuwpoort zijn vanaf dat moment opgenomen in de tabel voor Zeebrugge.