Zoeken op deze website

  Overheidsuitgaven

  Deze tabellen geven de overheidsuitgaven weer ten behoeve van de Vlaamse havens, voor de periode 1989-2018. Voor de laatste vijf jaar (2014-2018) worden de overheidsuitgaven voor de vier Vlaamse havens apart weergegeven, met aanduiding van de belangrijkste projecten. Alle bedragen worden uitgerekend in prijzen van 2018 door middel van de ABEX-index.

  jaar Antwerpen North Sea
  Port Flanders
  Zeebrugge Oostende Totaal
  havens
  Maritieme
  toegang
  Havenover-
  schrijdend + diversen*
  Algemeen
  totaal
  Maritieme
  toegang %
  1989 115,94 18,68 37,18 6,86 178,66 99,07 0,00 277,74 35,7%
  1990 86,66 22,26 34,05 8,38 151,35 110,85 0,00 262,01 42,2%
  1991 107,22 29,41 52,47 17,52 206,61 97,96 0,00 304,58 32,2%
  1992 115,38 37,31 42,58 2,23 197,49 111,50 0,00 308,99 36,1%
  1993 98,49 19,76 42,11 3,90 164,27 131,91 0,00 296,18 44,5%
  1994 30,46 22,44 32,64 17,68 103,22 155,17 0,00 258,38 60,1%
  1995 61,46 31,73 21,15 16,36 130,70 159,32 0,00 290,02 54,9%
  1996 102,89 31,71 23,68 24,43 182,72 172,72 0,00 355,43 48,6%
  1997 57,56 38,22 18,59 26,36 140,72 220,08 0,00 360,80 61,0%
  1998 106,08 20,02 36,10 23,12 185,32 214,37 0,00 399,70 53,6%
  1999 86,89 17,03 37,05 23,52 164,49 223,17 0,00 387,66 57,6%
  2000 64,42 25,46 33,69 25,64 149,21 298,80 0,00 448,01 66,7%
  2001 70,47 16,59 69,68 9,18 165,92 250,21 0,00 416,13 60,1%
  2002 146;47 22,49 19,61 21,73 210,30 275,98 0,00 186,28 56,8%
  2003 177,17 33,23 19,85 14,16 244,41 247,56 0,00 491,97 50,3%
  2004 167,20 37,77 29,72 12,43 247,12 293,35 0,00 540,47 54,3%
  2005 132,40 43,44 25,90 8,64 210,39 219,29 0,00 429,67 51,0%
  2006 95,24 51,74 23,76 16,41 187,15 219,93 0,00 407,08 54,0%
  2007 82,72 42,77 42,45 12,66 180,60 264,65 0,00 445,25 59,4%
  2008 109,22 27,85 44,20 19,47 200,74 275,31 0,00 476,05 57,8%
  2009 93,15 32,57 34,78 45,63 206,13 227,99 0,00 434,13 52,5%
  2010 80,43 33,75 52,34 17,67 184,19 209,82 0,00 394,00 53,3%
  2011 86,80 24,43 59,61 8,98 179,82 196,28 0,00 376,11 52,2%
  2012 81,10 9,37 32,56 11,13 134,15 241,28 0,00 375,43 64,3%
  2013 114,33 4,50 28,36 13,35 160,54 260,09 0,00 420,63 61,8%
  2014 66,08 6,34 21,91 17,22 111,56 375,28 0,00 486,84 77,1%
  2015 62,69 17,68 18,11 17,35 115,83 162,63 32,27 310,74 52,3%
  2016 67,80 4,08 16,63 6,17 94,68 304,31 43,37 442,36 68,8%
  2017 71,38 8,19 39,86 5,35 124,78 264,22 40,99 429,98 61,4%
  2018 87,65 3,62 9,81 8,57 109,64 296,11 25,73 431,48 68,6%
  Totaal 2 825,74 734,45 1 000,42 462,11 5 022,72 6 579,02 142,36 11 744,09 56,0%

  * tot 2014 ondergebracht onder "maritieme toegang".

  Project 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
  Berendrechtsluis (saldo vanaf 1989) 1,70 0,01 0,53 1,06 0,00 3,30
  Berendrechtsluis & Zandvlietsluis 0,00 0,37 0,62 1,22 0,13 2,34
  Zandvlietsluis 0,13 2,76 1,62 0,33 0,00 4,83
  Reserve bovenrolwagens t.b.v. diverse sluizen 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 1,74
  Vierde havendok 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
  Bouw / Financieringskost AMORAS 7,62 7,62 7,54 7,35 7,10 37,23
  Renovatie Van Cauwelaertsluis 1,00 0,02 0,04 0,00 0,00 1,06
  Boudewijnsluis 4,44 2,48 5,58 0,12 31,91 44,54
  Royerssluis en Kattendijksluis 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22 0,43
  Wegenwerken (o.a. havenring en logistiek park) 0,00 0,00 7,86 0,00 0,00 7,86
  Verrebroekdok 0,04 0,00 0,22 0,00 0,00 0,27
  Kieldrechtsluis 0,04 0,00 4,80 19,70 18,20 42,74
  Herstellingswerken Kallosluis 0,47 0,06 0,00 0,00 0,00 0,53
  Verdieping kaaimuren Vijfde Havendok en Industriedok 0,00 0,00 0,90 1,00 0,77 2,67
  Wachtplaatsen Ketelplaat (binnenvaart) 0,00 0,00 0,00 5,43 0,00 5,43
  Overige (kleinere werken en diversen) 19,11 18,55 7,21 7,89 9,76 62,53
  Decreetkosten: werking sluizen 13,78 13,59 14,28 17,03 9,70 68,38
  Decreetkosten: toelage kanaaldokken & commerciële ligplaatsen 5,69 6,38 5,63 0,00 0,00 17,70
  Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 12,04 10,85 9,22 10,04 9,85 51,99
  Totaal Haven van Antwerpen 66,08 62,69 67,80 71,38 87,65 355,59

  Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang.

  Project 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
  Zeekanaal naar Gent en Voorhaven 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78
  Moervaart 0,00 2,00 0,02 5,57 0,00 7,60
  Overige (kleinere werken en diversen) 3,50 13,78 2,54 1,09 2,12 23,02
  Decreetkosten: werking sluizen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Decreetkosten: baggeren Zeekanaal 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,19
  Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 1,99 1,79 1,52 1,53 1,50 8,32
  Totaal Haven van Gent 6,34 17,68 4,08 8,19 3,62 39,91

  Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang.
  Nota: in 2003 werd 8,17 miljoen euro vastgelegd voor een driejarig contract voor onderhouds- en baggerwerken, inclusief verwerken van specie, van het Kanaal Gent-Terneuzen

  Project 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
  Onderwaterdamwand kop Brittanniadok 0,00 0,00 0,00 3,37 0,00 3,37
  Tweede LNG-steiger 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
  Strategisch Haveninfrastructuur Project 3,51 0,10 0,00 0,00 0,00 3,61
  Voorwand kaai CHZ-Terminal 0,00 0,25 0,02 0,00 0,00 0,27
  Aanleg Wielingen- en Albert II dok 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39
  Aanleg Albert II-dok 0,00 0,13 0,00 2,21 0,00 2,34
  Werken Vandammesluis en vaargeul 5,84 6,20 4,14 20,80 1,40 38,39
  Werken Visartsluis 0,25 0,31 0,00 1,50 0,08 2,14
  Aanleg Zuidelijk kanaaldok en bijhorende terreinen 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
  Vernieuwen oevers Boudewijnkanaal 0,00 1,81 1,79 1,75 1,69 7,04
  Renovatie spoorbrug over Boudewijnkanaal 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,75
  Overige (kleinere werken en diversen) 45,09 3,02 3,03 4,49 2,18 17,81
  Decreet kosten werking sluizen 3,73 3,56 3,58 3,59 2,35 16,80
  Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 3,02 2,71 2,31 2,15 2,11 12,29
  Totaal Haven van Zeebrugge 21,91 18,11 16,63 39,86 9,81 106,32

  Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang.

  Project 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
  Nieuwe havendammen 9,51 0,00 0,00 0,00 0,00 9,51
  Renovatie kaai 101 thv bestuursgebouw DAB vloot 0,00 9,27 0,00 0,00 0,00 9,27
  Demeysluis: basculebrug/wachtkaai 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
  Demeysluis: schilder- en herstellingswerken, electromechanische uitrusting deuren 0,00 0,00 1,42 0,00 0,00 1,42
  Overige (kleinere werken en diversen) 6,24 6,77 3,55 4,07 7,31 27,94
  Decreetkosten: werking sluizen 0,55 0,55 0,56 0,55 0,55 2,76
  Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 0,85 0,76 0,65 0,73 0,71 3,69
  Totaal Haven van Oostende 17,22 17,35 6,17 5,35 8,57 54,68

  Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang.