Vacature Beleidsmedewerker Mobiliteitsraad

Om zijn team te vervolledigen is de MORA op zoek naar een beleidsmedewerker studiedienst Mobiliteitsraad.

Mobiliteitsraad: wie zijn wij?

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen van decreet en over strategische besluiten met betrekking tot personenmobiliteit, goederenvervoer, logistiek en internationale knooppunten. De werking van de raad wordt inhoudelijk en praktisch ondersteund door een studiedienst. Momenteel bestaat dit team uit een secretaris en vier beleidsmedewerkers. De studiedienst van de MORA is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en wordt op het vlak van communicatie, ICT en andere processen door de SERV ondersteund.

Jobomschrijving

Taken

 • Je neemt het initiatief voor het overleg tussen de middenveldorganisaties over de actuele of door de Vlaamse Regering of Vlaams Parlement voorgelegde mobiliteitsthema’s.
 • Je werkt actief aan het bereiken van consensusstandpunten over de diverse adviesthema's door het samenbrengen van standpunten van middenveldorganisaties, wetenschappelijk onderzoek, beleidsvisies …
 • Je schrijft adviezen op basis van standpunten en ideeën die de leden van de Raad of commissies inbrengen.
 • Je staat in voor studie en onderzoek om de adviezen en aanbevelingen aan de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement te onderbouwen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de eindredactie en communicatie van de adviezen en de aanbevelingen.
 • Je volgt ontwikkelingen, trends en beleidsinitiatieven binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken nauwgezet op.
 • Je bouwt een netwerk uit met relevante actoren (gebruikers, aanbieders, middenveld en academici) en beleidsmakers binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Wie ben jij?

 • Je hebt een masteropleiding succesvol afgerond of je kan gelijkwaardigheid door ervaring aantonen. Kandidaten zonder het gevraagde diploma, maar met gelijkwaardigheid door ervaring kunnen contact opnemen met toegangsbewijs@vdab.be.
 • Je kan op een grondige manier een probleem analyseren en de sociaal-economische en mobiliteitsconsequenties inschatten.
 • Je kan een synthese maken van de inbreng van de verschillende partners in de MORA en daarmee een consensus formuleren.
 • Je kan zelfstandig werken, maar werkt ook vlot samen met collega’s en ledenorganisaties. Veel dossiers en activiteiten komen immers tot stand door samenwerking met je naaste collega's en de medewerkers van andere strategische adviesraden.
 • Je kan een debat leiden en een vlotte presentatie brengen.
 • Je hebt inzicht in de beleidsstructuur van Vlaanderen, België en Europa.
 • Je kan vlot rapporten en verslagen schrijven.
 • Ervaring met beleidsvoorbereiding en/of mobiliteit is een pluspunt, maar geen vereiste.

Vereiste competenties?

 • Je bent taalvaardig en kan goed mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je verwerkt en beheert informatie op efficiënte wijze.
 • Je kan werken tegen deadlines.
 • Je hebt een goed zelfinzicht en staat open voor feedback.
 • Je bekijkt thema’s vanuit verschillende invalshoeken en kan je inleven in de visies, denkwijzen en voorstellen van verschillende (tegengestelde) partijen.
 • Je handelt conform de doelstellingen, visie en waarden van de MORA.
 • Je werkt actief samen met de collega’s om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep.
 • Je bent een netwerker en bouwt constructieve relaties op met alle partijen die belang hebben bij het goed functioneren van de MORA.
 • Je legt vlot contacten en beschikt over een flinke portie mensenkennis.

Wat bieden wij jou?

 • Een contract van onbepaalde duur in de salarisschaal A112, dat is bruto per maand minimaal € 4.163 en maximaal € 6.213 (geïndexeerd) - we houden rekening met je anciënniteit.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, internetvergoeding, thuiswerkvergoeding en een gratis abonnement op het openbaar vervoer.
 • Eigen verantwoordelijkheden binnen een collegiale en open werksfeer.
 • De mogelijkheid om opleidingen te volgen.
 • Een vlot bereikbaar kantoor in de Brusselse Wetstraat.
 • Aandacht voor een gezonde werk-privé balans: glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk, vakantie-opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Interesse?

 • Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je uitgebreide motivatiebrief en je curriculum vitae naar sollicitatie@serv.be t.a.v. dhr. Tim Buyse, secretaris MORA. Wij verwachten je reactie ten laatste op 8 oktober 2023.
 • Schoolverlaters komen ook in aanmerking voor deze vacante betrekking.
 • Voor de Mobiliteitsraad van Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. De MORA moedigt mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap aan om te solliciteren.
 • Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je soms een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig op het moment van indiensttreding. Je kunt deze aanvragen bij Naric-Vlaanderen

Meer info

Meer informatie vind je op mobiliteitsraad.be.

Heb je nog vragen over deze vacature, contacteer dan Tim Buyse (secretaris MORA) op het nummer 0497 10 44 57 of Anne Reyniers (personeelsverantwoordelijke SERV) op het nummer 0475 72 02 85.