Balans van de integratie van het openbaar vervoer in België

Op 31 mei 2021 kwamen de federale en gewestelijke adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA) en de openbaarvervoeroperatoren samen om de balans op te maken van de vorderingen op het vlak van de integratie van het openbaar vervoer in België. Tijdens de gedachtewisseling werd duidelijk dat de openbaarvervoeroperatoren al heel wat initiatieven in dit domein hebben genomen en zullen blijven nemen.

Ticket- en tariefintegratie

De Belgian Mobility Card (BMC) - een strategische alliantie die in 2010 werd opgericht door de vier openbaarvervoeroperatoren - werkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk ticketsysteem voor de vervoerbewijzen van reizigers dat in heel België zowel op een fysieke chipkaart als via een smartphone-applicatie beschikbaar zal worden.

Flexibele tarief- en abonnementsformules

De coronacrisis heeft de al aan de gang zijnde evolutie naar meer flexibele tariefsystemen en abonnementsformules versneld. Alle openbaarvervoeroperatoren zetten hierop in, alsook op digitale toepassingen en personalisatie of account-based ticketing (ABT). Zo zal de NMBS in 2022 (na een pilootfase die in juni 2021 aanvangt) flexibele abonnementsformules aanbieden waarbij de reiziger een aantal reisdagen koopt, eventueel gecombineerd met een parkeerabonnement of een tram- en/of busabonnement. De Lijn implementeerde de ‘pauze-knop’ tijdens de coronacrisis  en in 2022 volgen er meer flexibele abonnements- en betaalformules die inspelen op de meer flexibele werk- en onderwijsorganisatie en die dal-reizen moeten stimuleren. De MIVB lanceerde als praktijktest een project met “100 ritten in 3 maanden”, bereidt op korte termijn een account voor waarmee de klant zo flexibel kan reizen als gewenst en zet op lange termijn in op grondige strategische aanpassingen in de tariefconcepten. De TEC zet vooral in op flexibele digitale toepassingen en het personaliseren van het tariefaanbod.

INTEGRATO

De openbaarvervoeroperatoren ondersteunen de visie achter het systeem INTEGRATO (een burgerinitiatief van een groep mobiliteitsexperten) die erin bestaat te  evolueren naar een geïntegreerde dienstregeling en naar betere aansluitingen tussen de verschillende openbaarvervoermodi in een netwerk van knooppunten. Bepaalde elementen van deze visie worden reeds toegepast door de openbaarvervoeroperatoren, andere worden door hen bestudeerd.