Advies aanpassing decreten algemene verordening gegevensbescherming

    geen inhoudelijk advies
    advies op vraag
    Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
    Liesbeth Homans