Advies alternatievenonderzoeksnota complex project kanaal Bossuit-Kortrijk

advies op vraag
De Vlaamse Waterweg nv

De MORA adviseerde op 14 december over de alternatievenonderzoeksnota voor het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk. In het advies geeft de raad bedenkingen en voorstellen over het proces mee en formuleert hij ook aanbevelingen over het te voeren onderzoek. Aangezien het project inzet op een uitgebreid participatietraject vraagt de MORA om te kunnen participeren in de klankbordgroepen die nog worden gepland gedurende het verdere procesverloop. De raad gaat ervan uit dat het voorkeursbesluit niet meer binnen de huidige legislatuur zal worden vastgesteld en vraagt daarom dat aan de verdere processtappen een timing wordt gekoppeld, zodat de nieuwe Vlaamse Regering deze als leidraad kan nemen voor de verdere en tijdige realisatie van het project. Hij pleit er ook voor dat de nieuwe Vlaamse Regering zo snel mogelijk een beslissing neemt over het voorkeurstracé, eens de onderzoeksfase is afgerond.