Advies begeleiding uitzonderlijk vervoer

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

Momenteel is de erkenning van de begeleiding van uitzonderlijk vervoer tweeledig. Enerzijds moet het bedrijf erkend zijn als bewakingsonderneming, anderzijds moet de begeleider op zich erkend zijn. Met het besluit wil de Vlaamse Regering de stringente eisen voor de erkenning van de begeleiding versoepelen en beter laten aansluiten bij het werkveld. De MORA vindt dat het voorgelegde ontwerp van besluit nog onvoldoende aansluit op het werkveld. De belangrijkste stakeholders werden niet voorafgaandelijk betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp van besluit. Een bevraging van de MORA-leden wijst uit dat er nog veel opmerkingen op het ontwerp van besluit zijn. De raad hoopt dat de stakeholders in de verdere uitwerking van het besluit nog betrokken worden.