Advies Beleidsbrief MOW 2017-2018

advies op eigen initiatief

De Mobiliteitsraad vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de parlementaire bespreking van de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken door aan te geven wat het mobiliteitsmiddenveld in Vlaanderen belangrijk vindt. Daarom stipt de MORA in zijn advies op de beleidsbrief enkele elementen aan die volgens hem opvallen, ontbreken of prioritair zijn voor het komende werkjaar van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.