Advies besluit Vlaamse Regering beheer verkeersveiligheid weginfrastructuur

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

De MORA gaf een spoedadvies over het besluit van de Vlaamse Regering over het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. De MORA adviseerde eerder al over het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. De Raad vroeg daarbij naar een analyse van de bestaande verkeersveiligheidsbeoordelingen en -audits en om specifieke aandacht te hebben voor kwetsbare weggebruikers.

We stellen vast dat de Vlaamse Regering de vraag van de MORA oppikte en de mogelijkheden voor dergelijke analyse onderzocht en dat het nieuwe besluit ook de aandacht voor de kwetsbare weggebruikers meer expliciteert.  In zijn advies stelt de MORA voor om alle verkeersveiligheidsbeoordelingen en -audits op een transparante manier te centraliseren en zichtbaar te maken.