Advies besluit van de Vlaamse Regering over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

In zijn advies over het ontwerpbesluit over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen toont de MORA zich tevreden met de intentie van minister Lydia Peeters om de installatie van laadinfrastructuur in Vlaanderen te versnellen. De raad vraagt echter enkele minimale aanpassingen aan het ontwerp die ertoe leiden dat gebruikers een duidelijker beeld krijgen van de laadprijzen en dat lokale besturen beter in staat zijn om strategische keuzes te maken op basis van de verzamelde gebruiksdata.

De MORA vraagt om van voldoende uitgebreide tariefinformatie een verplicht onderdeel te maken van de gegevens die gebruikers voorafgaand aan het laden kunnen raadplegen.
Bestaande tariefmodules laten toe dat laadpuntexploitanten ook geplande tarieven doorgeven, inclusief de relevante prijscomponenten (zoals energiekosten, parkeerkosten, eventuele vaste kost of reservatiekosten). Volgens de MORA is dit een noodzakelijke stap richting zo groot mogelijke prijstransparantie en voorspelbaarheid voor gebruikers.

Daarnaast geeft de Mobiliteitsraad enkele suggesties die ertoe leiden dat lokale besturen een eigen strategische koers kunnen varen op het vlak van laadinfrastructuur, maar binnen een breder Vlaams kader. De MORA is al langer pleitbezorger van aanbodsgerichte, strategische inplanting van laadinfrastructuur als aanvulling op de principes ‘paal volgt wagen’ en ‘paal volgt paal’. Door het ontwerpbesluit op enkele plaatsen te versterken, kunnen lokale besturen volop de aan hen toebedeelde rol uitoefenen.

Contact