Advies BVR Hoppinpunten

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Op vrijdag 17 oktober gaf de Algemene Mobiliteitsraad zijn goedkeuring aan het advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Hoppinpunten.
In zijn advies belicht de MORA een aantal elementen die volgens hem bijdragen aan een solide, duidelijke en ambitieuze regelgeving die ervoor moet zorgen dat de groei van de Hoppinpunten versnelt en de scherpe doelstellingen voor deze legislatuur kunnen gehaald worden. Het Vlaamse beleid rond basisbereikbaarheid en combimobiliteit heeft immers belang bij een goed uitgebouwd netwerk van herkenbare Hoppinpunten waar reizigers kunnen kiezen uit verschillende vervoersmodi, kunnen overstappen, hun voertuig of fiets kunnen parkeren, enz.

Om deze doelen te realiseren vraagt de Mobiliteitsraad aan de Vlaamse Regering om een aantal aanpassingen te doen aan het ontwerpbesluit:

  • Zorg ervoor dat realisatie en communicatie hand in hand gaan. De brede bevolking moet beter geïnformeerd worden over de brede functionaliteiten die onderdeel uitmaken van de Hoppinpunten.
  • Gebruik correcte definities en terminologie in de beleidsteksten en op het terrein. Dit maakt het gemakkelijker voor vervoerregio’s en gemeenten om gelijkvormige en performante Hoppinpunten te installeren.
  • Neem een uitgebreidere basisuitrusting van Hoppinpunten op in de beleidsteksten. De MORA meent dat de huidige minimale voorzieningen in het ontwerpbesluit té beperkt zijn.
  • Betrek lokale besturen, middenveldorganisaties en – indien relevant – andere vervoersoperatoren die kennis hebben over specifieke noden op specifieke locaties. Pas ook het systeem van unieke uitbetaling van subsidies na realisatie aan, zodat gemeenten financieel in staat zijn om mee te werken aan de versnelde installatie van Hoppinpunten.