Advies complex project woonwijk Klein-Rusland

advies op vraag
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Briers
Advies complex project ' Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland

De Provincie Oost-Vlaanderen vroeg de MORA om advies over de alternatievenonderzoeksnota van het complex project ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein Rusland’ te Zelzate. De adviesvraag kadert in de nieuwe procesaanpak volgens het decreet betreffende complexe projecten van 25 april 2014. De MORA apprecieert deze betrokkenheid bij het proces. De probleemstelling en de doelstelling van het project situeren zich voornamelijk binnen het domein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Daarom heeft de raad in deze fase van het proces geen specifieke bemerkingen. Indien verder onderzoek uitwijst dat het project toch een impact heeft op het Vlaams mobiliteitsbeleid, zal de MORA in de volgende procesfase bekijken of bijkomende advieselementen aangewezen zijn.