Advies EETS

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Nieuwe EETS-richtlijn omgezet in Vlaamse regelgeving

Richtlijn 2019/520 over de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol (EETS-richtlijn) wordt via een decreet omgezet in Vlaamse wetgeving.
De MORA vindt het positief dat de nieuwe regels de Vlaamse overheid in staat stellen om gebruikers die de kilometerheffing of toekomstige tolgelden niet zouden betalen kunnen geïdentificeerd worden met het oog op vervolging.
Belangrijk hierbij is dat de technologie die gebruikt wordt om de kilometerheffing te innen, de Vlaamse overheid ook in staat moet stellen om een onderbouwd mobiliteitsbeleid te voeden met verkeersdata. In zijn advies pleit de MORA ervoor om de gegenereerde data, ontdaan van elk persoonsgebonden informatie, transparant te maken en op een gebruiksvriendelijke wijze publiek ter beschikking te stellen voor onderzoek en analyse. Voor de uitwisseling van informatie tussen lidstaten voorziet de Richtlijn dat elke lidstaat een nationaal contactpunt moet aanduiden dat toegang heeft tot de nationale registratiegegevens.  De MORA vraagt om te onderzoeken of Viapass hiervoor een geschikt platform kan zijn.