Advies fietsaanhangwagens goederenvervoer

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het goederenvervoer met brede fietsaanhangwagens in het kader van een proefproject

De MORA vraagt in dit advies dat de minister vooral inzet op de toegankelijkheid van de proefprojecten voor goederenvervoer met brede fietsaanhangwagens, en dat ze werk maakt van een dynamische evaluatie.

De raad vraagt om de beperkende vergunningsvoorwaarden uit het ontwerpbesluit te schrappen teneinde de deelname voor bedrijven laagdrempelig te maken. Tevens moeten minder strikte regels het experimentele karakter van het proefproject vrijwaren. Een meer flexibele aanpak bevordert een snelle uitrol van het proefproject, verhoogt de toegankelijkheid en zorgt voor een uitgebreide informatievergaring.

Daarnaast pleit de MORA ervoor om de twee statische evaluatiemomenten uit het ontwerpbesluit te vervangen door een dynamisch en transparant evaluatieproces. Om zoveel mogelijk kwalitatieve data uit het proefproject te halen, moet een systeem van continue evaluatie en bijsturing uitgewerkt worden. De raad vraagt om verschillende beleidsmatige en maatschappelijke aspecten, onder andere rond verkeersveiligheid, effici├źntie en marktwerking, te monitoren en de bijhorende expertise ten gepaste tijde in te schakelen in het proces. Dit resulteert in een dynamische samenstelling van de evaluatiecommissie, waarin de MORA wenst betrokken te worden.

Zo beoogt de Mobiliteitsraad een proefproject te bekomen dat de bouwstenen aanlevert voor het latere beleidsproces.