Advies haltes en halte-infrastructuur

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Advies voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over haltes en halte-infrastructuur

In dit advies uit de MORA zijn tevredenheid over de betrokkenheid van verschillende stakeholders bij het toegankelijkheidsbeleid en over de subsidieregeling. Wel formuleert de raad enkele bezorgdheden over de grootte van het voorziene budget en het toegankelijk maken van haltes aan gewestwegen.

De raad staat achter de ambities om te focussen op de belangrijkste haltes en de Hoppinpunten maar vraagt zich af hoe de prioritering zal gebeuren en of de Vlaamse Regering later nog streeft naar volledige toegankelijkheid voor 100% toegankelijke haltes.

De raad formuleert in dit advies enkele concrete suggesties om concrete en kwaliteitsvolle realisaties te behalen:

  • Neem ook ambities en plannen op om haltes aan gewestwegen toegankelijk te maken.
  • Toon aan dat het voorziene budget voor 430 haltes/jaar voldoende is om te komen tot 50% toegankelijke haltes tegen 2030.
  • Voorzie een periodieke rapportering over de stand van zaken over de toegankelijkheid van haltes en Hoppinpunten.
  • Voer een toegankelijkheidscheck in. Inter kan daarbij een uitvoerende rol spelen.
  • Veranker de betrokkenheid van NOOZO en andere middenveld- en gebruikersorganisaties en betrek individuele gebruikers om te evolueren naar co-creatie.

Ten slotte geeft de MORA in dit advies aan dat hij pleit voor meer samenhang en afstemming tussen alle aspecten en besluiten van Basisbereikbaarheid.