Advies instemmingsdecreet financiering spoorweginfrastructuren

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

Het samenwerkingsakkoord over de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren maakt cofinanciering van 11 Vlaamse spoorwegprioriteiten mogelijk.
Op het terrein zullen via de cofinanciering van 100 miljoen euro slechts een beperkt aantal projecten effectief worden gerealiseerd. Bij een groot deel van de 11 projecten gaat het om financiering van studies en voorbereidende werkzaamheden. Voor de overige spoorprioriteiten van de Vlaamse spoorstrategie vraagt de MORA een plan van aanpak om ook die versneld te kunnen realiseren en dringt hij er op aan het mobiliteitsmiddenveld hierbij nauw te betrekken.