Advies regionale luchthavens

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts
Advies over het amendement bij het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 m.b.t. de regionale luchthavens

?zicht op luchthavenIn de uitwerking van haar strategische visie voor de herstructurering van de regionale luchthavens heeft de Vlaamse Regering een nieuwe stap gezet. Zo is het nu decretaal mogelijk om de voorziene investeringen in luchthaveninfrastructuur te verzekeren, de luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) de lopende investeringen verder te laten uitvoeren en de luchthavengronden ter beschikking te stellen aan de LOM zonder grondzate.

De MORA vraagt de Vlaamse Regering om er op toe te zien dat de investeringsprojecten daadwerkelijk worden uitgevoerd en vindt het positief dat de Vlaamse Regering de controle over het openbaar domein behoudt. Daarnaast stelt de Mobiliteitsraad vast dat het decreet enkel de situatie op de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge regelt. De raad vraagt om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken van het dossier van de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem.