Advies VCF kilometerheffing

    advies op vraag
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Annemie Turtelboom
    Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, onder meer wat betreft de invoering van de kilometerheffing