Advies VCF kilometerheffing

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Annemie Turtelboom
Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, onder meer wat betreft de invoering van de kilometerheffing