Advies verzameldecreet MOW III

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Het Verzameldecreet MOW III bundelt diverse decreetswijzigingen binnen het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken. De raad gaat in zijn advies in op vier thema’s. Hij vraagt de Vlaamse Regering om:

  • Het debat over de GAS 5-regelgeving ten gronde te laten voeren in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement en rekening te houden met voorstellen die daar worden aangereikt.
  • Het oprichtingsdecreet van De Lijn te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe opdrachten toegekend in het openbaredienstencontract 2023-2027.
  • Rekening te houden met het advies van het Raadgevend Comité bij MDK bij het wijzigen van het decreet over de scheepvaartbegeleiding en te zorgen voor een geleidelijke invoering van de tariefwijziging, deze voldoende duidelijk te communiceren naar de klanten, de tarieven te differentiëren naar de kusthavens en de tarieven in buurlanden te monitoren om in de toekomst sterke prijsstijgingen te vermijden.
  • In de wijzingen van het decreet op de havenkapiteindienst de terminologie te gebruiken die in de praktijk wordt gehanteerd en de redenering van geen goedkeuring nodig voor beëindiging voor pensioen doortrekken naar haveninspecteurs en havenagenten.