Advies voorontwerp decreet terugkommoment rijopleiding categorie B

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

​De Mobiliteitsraad is tevreden dat de Vlaamse regering in deze legislatuur gestage vooruitgang boekt met de hervorming van de rijopleiding categorie B en onderschrijft de inhoudelijke richting die werd vastgelegd in de conceptnota van 4 december 2015. Het voorgestelde terugkommoment is volgens de MORA een essentieel onderdeel van de 'vervolmakingsfase' van de hervormde rijopleiding.

De Raad stelt vast dat het voorontwerp van decreet een zeer ruim kader biedt voor de invulling van het terugkommoment, zonder een aantal inhoudelijke keuzes te concretiseren. De MORA vindt het noodzakelijk dat de beleidsdocumenten meer inzicht verschaffen in de verwachte maatschappelijke effecten en deze verder uitwerken.

In zijn advies formuleert de MORA daarom enkele suggesties voor het voorliggend ontwerp die wellicht het draagvlak voor het voorgestelde terugkommoment zullen vergroten.