Advies wegencategorisering

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Vaststelling van het hoofdwegennet, het dragende netwerk en van het waterwegennetwerk

De MORA adviseert de Vlaamse Regering om het ontwerp van besluit over de wegencategorisering goed te keuren. Zo krijgen de wegbeheerders een duidelijk kader voor het beheer en de inrichting van hun infrastructuur. De raad vraagt wel om voldoende flexibiliteit in te bouwen in het besluit om optimalisaties van het netwerk mogelijk te maken. Vanuit de Vlaamse overkoepelende invalshoek moet de Vlaamse Regering in overleg gaan met de vervoerregio’s en de (lokale) stakeholders om te komen tot een kwalitatief en gedragen Vlaams wegennet.