Advies wijzigingsbesluit BVR 8 november 2019 explotatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Op 20 december 2021 vroeg minister Lydia Peeters om advies over een wijzigingsbesluit over de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Dit wijzigingsbesluit bevat onder meer hoogdringende aanpassingen rond de ecoscores van taxivoertuigen en de vereisten voor luxevoertuigen.
De raad is tevreden met deze aanpassingen maar hij betreurt dat het wijzigingsbesluit geen aanpassingen van de zeer strenge taalvereisten voor taxichauffeurs voorziet en ook niet zorgt voor een betere wettelijke verankering van monitoring- en evaluatiemechanismen.

Het is de derde keer in drie jaar tijd dat de MORA advies verleent over het besluit van de Vlaamse Regering over de exploitatievoorwaarden: één keer over het ontwerpbesluit en nu voor de tweede keer over een wijzigingsbesluit. Verschillende fundamentele aanbevelingen uit deze vorige MORA-adviezen werden niet gevolgd, m.n. het niet decretaal verankeren van (de berekening van) de milieuvereisten, aanpassingen aan de strenge taalvereisten en een gebrekkige garantie rond monitoring- en evaluatiemechanismen.
Hoewel de raad tevreden is met de aanpassingen die worden voorgesteld in dit wijzigingsbesluit, is hij ervan overtuigd dat een aantal van deze aanpassingen dus te vermijden waren. Het wijzigingsbesluit dat ter advies voorligt laat echter andere problemen ongemoeid. Volgens de raad is het slechts een kwestie van tijd voordat een volgend wijzigingsbesluit over de exploitatievoorwaarden nodig zal blijken.

Contact