Jaarverslag 2014

cover jaarverslag 2014In het jaarverslag vind je een overzicht van de activiteiten van de MORA in 2014.
2014 stond voornamelijk in het teken van de werkzaamheden rond drie grote pijlers:

1. In de eerste helft van 2014 werkte de MORA hard door aan zijn advies over het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Er werd een idee├źnconferentie georganiseerd waarbij organisaties, al dan niet vertegenwoordigd in de MORA, de kans kregen hun bemerkingen op het Mobiliteitsplan te formuleren en hun visie op het toekomstig mobiliteitsbeleid kenbaar te maken. Samen met de resultaten van het openbaar onderzoek werd zo een stevige basis gelegd voor het definitieve MORA-advies over het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.

2. In 2014 leverde de MORA voor de tweede maal zijn vijfjaarlijks mobiliteitsrapport op, met een analyse van de mobiliteitsproblematiek op middellange en lange termijn. In het Mobiliteitsrapport 2014 schetst de MORA de grote mobiliteitsuitdagingen voor de komende legislatuur en reikt de raad bouwstenen aan om het maatschappelijk debat over deze uitdagingen mogelijk te maken en te stimuleren.

3. Zoals voorzien in zijn oprichtingsdecreet gaf de MORA in een advies reflecties bij een aantal strategische keuzes uit de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken. Deze reflecties vormden de basis voor het MORA-advies over het nieuwe Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Daarnaast bracht de MORA nog adviezen uit over complexe projecten, grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoer, de omgevingsvergunning en de regionale luchthavens.