Jaarverslag MORA 2017

    De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid en de openbare werken in Vlaanderen. Zijn adviezen dragen bij tot het vormen van een beleidsvisie over mobiliteit in Vlaanderen.

    De MORA vierde in 2017 zijn tiende verjaardag en zette dit in de verf met een gesmaakt jubileumevent. Met ook zestien adviezen, een evaluatienota aan het Vlaams Parlement, een uitgebreide brochure over tien jaar MORA, tal van informatieve hoorzittingen en boeiende debatten, was 2017 een druk jaar.

    De volledige neerslag van het werkjaar 2017 vind je in het jaarverslag van de Mobiliteitsraad dat voor het eerst volledig digitaal is. Via een gebruiksvriendelijke toepassing krijg je snel een beeld van de belangrijkste activiteiten van het voorbije jaar.

    Thema's en trefwoorden