Jaarverslag MORA 2018

    De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid en de openbare werken in Vlaanderen. Zijn adviezen dragen bij tot het vormen van een beleidsvisie over mobiliteit in Vlaanderen.

    De volledige neerslag van het werkjaar 2018 vind je in het jaarverslag van de Mobiliteitsraad dat zoals vorig volledig digitaal is. Via een gebruiksvriendelijke toepassing krijg je snel een beeld van de belangrijkste activiteiten van het voorbije jaar.