Jaarverslag MORA 2021

2021 was het tweede volledige werkjaar in de samenstelling conform het nieuwe oprichtingsdecreet van de MORA. We hebben ondertussen dus al langer gewerkt in crisismodus dan onder normale omstandigheden.

Dankzij de digitale technologie, het nieuwe werken, de flexibele inzet van het secretariaat en een goede samenwerking tussen onze leden en de actoren betrokken bij de beleidsvorming slaagden we erin om het voorbije jaar 30 adviezen en een mobiliteitsverslag binnen de gevraagde termijn aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement op te leveren. De werkzaamheden in de MORA-commissies Goederenvervoer en Personenvervoer hebben hier zeker een belangrijke bijdrage aan geleverd.