Rol en impact van de MORA-adviezen beleidsproces

    Evaluatienota met voorstellen ten aanzien van het Vlaams Parlement

    De MORA onderzocht de rol en de impact van de MORA-adviezen in het beleids- en beleidsvoorbereidend proces.