Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2010-2011

    Minister Hilde CrevitsOp 29 november ontving de Mobiliteitsraad minister Crevits, om met haar in gesprek te gaan over haar Beleidsbrief.  Net zoals vorig jaar, in de ontmoeting over de beleidsnota, was deze bespreking een erg waardevolle bijdrage aan het debat dat voorafging aan het MORA-advies over de beleidsbrief 2010-2011.

    De beperkte tijd die Vlaamse Regering en Parlement voorzien voor de bespreking van beleidsbrieven maakte het onmogelijk om de elementen aangebracht door de minister ten volle mee te nemen in het ontwerpadvies. De Mobiliteitsraad is van oordeel dat de toegevoegde waarde van Beleidsnota en Beleidsbrief enorm kunnen toenemen indien men naast het opnemen van een aantal kwalitatieve elementen (omgevingsanalyse en indicatoren), ook voldoende tijd voorziet in de procedure voor het maatschappelijk debat.

    De Mobiliteitsraad volgt de prioriteiten zoals de minister deze naar voorschuift met name duurzaamheid, hoogwaardige logistiek met hoge toegevoegde waarde, verkeersveiligheid, infrastructuur en de beheersovereenkomsten. De MORA benadrukt echter dat ook de bereikbaarheid van economische poorten en het thema duurzaam woon-werkverkeer en elektrische mobiliteit absolute aandacht van het beleid verdienen.

    Het open gesprek was in de eerste plaats een zoektocht om de ideeën van het beleid en mobiliteitsmiddenveld op constructieve en efficiënte wijze met elkaar te kunnen verbinden.

    Het MORA-advies over de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken vindt u op de MORA-website.