Advies rationalisering fiscale gunstmaatregelen

adviesvraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Voorontwerp van decreet houdende rationalisering van fiscale gunstmaatregelen