Advies rationalisering fiscale gunstmaatregelen

    adviesvraag
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Bart Tommelein
    Voorontwerp van decreet houdende rationalisering van fiscale gunstmaatregelen