01/03/2016

plein met bus en fietsen op de voorgrondDe MORA werd op 11 januari 2016 om advies gevraagd door minister Weyts over de conceptnota basisbereikbaarheid. In zijn advies stelt de MORA dat hij tevreden is met de methodologie van een conceptnota. Het geeft de verschillende stakeholders in het mobiliteitsveld een uitgelezen kans om actief mee te denken aan de verdere uitwerking van het concept basisbereikbaarheid. Het stelt de MORA ook in staat mee te werken aan de ambitieuze doelstelling van de Vlaamse Regering om het decretaal verankerde concept van basismobiliteit om te vormen tot basisbereikbaarheid. Door de ruime adviestermijn kon de MORA ook uitvoerig ingaan op de conceptnota. Het stelde de MORA in staat elementen uit de eerste parlementaire gedachtewisseling en input van de departementen MOW en RWO mee te verwerken.

MORA

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. In de Mobiliteitsraad zetelt een brede groep van maatschappelijke organisaties die samen een representatief beeld vormen van de stakeholders van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid en is het aangewezen platform om maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit op te volgen en te interpreteren.

De werkzaamheden van de MORA laten zich vatten in volgende thema's:

Bezoek ook

servSAR WGGCommissie Sociale EconomieVlaamse HavencommissieVlaamse LuchthavencommissieSalv

Ook gevonden inservSAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie