13/01/2017

man stapt op fiets aan een groot gebouw

Vandaag staan de toenemende congestie en de nefaste effecten van ons woon-werkverkeer op de economie, onze gezondheid en op het klimaat en milieu volop in de actualiteit. De gewenste mentaliteits- en gedragswijziging van het dominante gebruik van de wagen in het woon-werkverkeer naar duurzamere alternatieven blijft uit.

De MORA wil de nood aan een verduurzaming van het woon-werkverkeer op de agenda blijven zetten en hierin een rol van betekenis spelen. Daarom zet het MORA-secretariaat volgende analyses van de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer in de kijker.

MORA

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. In de Mobiliteitsraad zetelt een brede groep van maatschappelijke organisaties die samen een representatief beeld vormen van de stakeholders van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid en is het aangewezen platform om maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit op te volgen en te interpreteren.

De werkzaamheden van de MORA laten zich vatten in volgende thema's:

Bezoek ook

servSAR WGGCommissie Sociale EconomieVlaamse HavencommissieVlaamse LuchthavencommissieSalv

Ook gevonden inservSAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie