06/06/2016

icoontjes over het milieuDe bijzondere Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen van het Vlaams Parlement vroeg de MORA om advies over het klimaatbeleid voor de mobiliteitssector. De Commissie wil nagaan welke beleidsmaatregelen moeten getroffen worden om een transitie in onze maatschappij te bewerkstelligen.

MORA

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. In de Mobiliteitsraad zetelt een brede groep van maatschappelijke organisaties die samen een representatief beeld vormen van de stakeholders van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid en is het aangewezen platform om maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit op te volgen en te interpreteren.

De werkzaamheden van de MORA laten zich vatten in volgende thema's:

Bezoek ook

servSAR WGGCommissie Sociale EconomieVlaamse HavencommissieVlaamse LuchthavencommissieSalv

Ook gevonden inservSAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie