Advies complex project Zeebrugge

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts
Voorontwerp van voorkeursbesluit van het complex project nautische toegankelijkheid tot de achterhaven van Zeebrugge

Het advies kadert in het proces van de complexe projecten dat een gefaseerde en convergerende besluitvorming voorziet. In dit proces adviseerde de MORA op 18 november 2016 reeds over de alternatievenonderzoeksnota. De raad vindt de aanbevelingen uit dit advies terug in de gevolgde procesaanpak. Over de technische en operationele aspecten van het voorkeursbesluit doet de raad geen uitspraken. Wel benadrukt hij dat bij de verdere uitwerking van het project de bereikbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid voor zowel het wegverkeer als voor het openbaar vervoer, de fietsers en de voetgangers maximaal moeten gegarandeerd worden. Nadat een aantal complexe projecten effectief zijn gerealiseerd wil de MORA het proces van de complexe projecten in een ruimere context evalueren en nagaan of met deze nieuwe aanpak de doelstelling “sneller door beter” effectief gerealiseerd wordt.