Advies beleids- en begrotingstoelichting MOW 2020-2021

advies op eigen initiatief

In zijn advies over de Beleids- en begrotingstoelichting MOW 2020-2021 (BBT) brengt de MORA een aantal aandachtspunten uit recente adviezen terug onder de aandacht.
De raad opteerde voor deze procedure door de beperkte tijd tussen de publicatie van de BBT en de parlementaire bespreking.
Door deze beperkte tijd worden er kansen gemist om innovatieve ideeën of constructieve voorstellen vanuit het mobiliteitsmiddenveld mee te nemen in beleidsintenties.
De raad hoopt dat de minister op basis van het voorliggend advies verdere ruimte kan voorzien voor dialoog en overleg over de beleidsintenties.