Advies stedenbouwkundige verordening publiciteitsinrichtingen

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege

Verschillende studies tonen een verband aan tussen de inrichting van publiciteitsinrichtingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en mogelijke afleidingseffecten voor verkeersdeelnemers. De raad ondersteunt daarom het initiatief van de Vlaamse Regering om regelgeving uit de jaren ’50 en ’60 te moderniseren en deze samen te brengen in één kader. Voor de MORA moet het garanderen van verkeersveiligheid een absolute focus zijn in de opmaak en toepassing van regelgeving rond publiciteitsinrichtingen. Deze regelgeving moet daarbij echter voldoende rekening houden met innovatieve trends inzake publiciteitsinrichtingen. Ten slotte vindt de raad het positief dat de voorliggende regelgeving de mogelijkheid biedt aan gemeenten om via lokaal maatwerk bij te dragen aan een verbetering van de lokale verkeersveiligheid.