Advies toepassingsgebied havenverordening Antwerpen

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Adviesvraag over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het toepassingsgebied van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de
haven van Antwerpen

De MORA formuleert geen opmerkingen over het voor advies voorgelegde ontwerp van besluit dat het geografische toepassingsgebied van de havenverkeersverordening regelt. De raad brengt wel enkele punten uit zijn advies van 25 augustus 2020 over de havenverkeersverordening terug onder de aandacht.

De Mobiliteitsraad benadrukt het belang van het verzekeren van de verkeersveiligheid en de doorstroming als randvoorwaarden voor dit besluit. In het havengebied zijn er immers meer verkeersdeelnemers dan enkel havenvoertuigen. De raad vraagt om bij het uitreiken van vergunningen ook rekening te houden met het perspectief van de andere weggebruikers zoals de aanwezigheid van al dan niet gescheiden fietsinfrastructuur, beveiligde/onbeveiligde overwegen,…

De MORA vraagt om over alle aspecten van dit ontwerpbesluit een monitoring en evaluatie te voorzien zoals het aantal vergunningen, verkeersveiligheid, monitoring van gerelateerde ongevallen, administratieve last, financiële aspecten, handhaving,… De raad adviseert om deze evaluatie te bespreken in een forum waarin alle betrokken stakeholders aanwezig zijn. Een degelijke en gedragen evaluatie is immers een goede basis voor verdere verfijning van de regelgeving.