Advies verdiepen kaaimuur noordzijde Vijfde Havendok

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Op 5 maart ontving de Mobiliteitsraad een adviesvraag over het toekennen van subsidies van één specifiek infrastructuurproject met name het verdiepen van de kaaimuur aan de noordzijde van het Vijfde Havendok.

De Algemene Mobiliteitsraad besliste om geen advies uit te brengen over dit project omdat het adviseren over specifieke infrastructuurprojecten volgens de Raad niet strookt met de taken die aan hem zijn toegewezen binnen het bestuursdecreet. Deze bestaat er in om de minister en het Vlaams Parlement te adviseren over strategische beleidsaangelegenheden.

De MORA is ervan overtuigd dat een externe beoordeling van subsidieprojecten en een gerichte betrokkenheid van stakeholders erg zinvol is. Hij vraagt de minister om samen met de havens na te gaan welke de meest aangewezen procedure is om de Vlaamse financiering voor dergelijke projecten te begeleiden en het Besluit van 14 maart 2007 hieraan aan te passen. De MORA is uiteraard bereid om hierover zijn rol als overlegorgaan voor het mobiliteitsmiddenveld op te nemen.