15 jaar Mobiliteitsraad van Vlaanderen

Op dinsdag 26 september vierde het Vlaamse mobiliteitsmiddenveld de 15de verjaardag van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen. Meer dan 130 beleidsmakers, mobiliteitsdeskundigen, sociale partners en experten waren aanwezig tijdens dit event in het Vlaams Parlement.

Tim Buyse, algemeen secretaris van de MORA, verwelkomde de aanwezigen en bracht het memorandum, dat de MORA eerder dit jaar publiceerde, onder de loep. Een duidelijke boodschap en oproep naar (i) een nieuwe governance voor goed overlegd mobiliteitsbeleid, (ii) juiste prijszetting voor vervoer via een hervorming van de verkeersfiscaliteit richting meer belasten van gebruik en (iii) een netwerkstrategie als kader voor investeringen voor een veilig en multimodaal vervoer.

We verwachten dat de komende regering enkele moedige en heldere keuzes durft te nemen, ook op budgettair vlak. Dat niet doen legt ondubbelzinnig een verdere hypotheek op onze mobiliteit en welvaart.

Tim Buyse

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters loofde de grondigheid en deskundigheid waarmee de MORA werkt aan beleidsadviezen voor de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

In heel wat dossiers is het essentieel om de stem van het middenveld te horen. De input die ik uit de MORA-adviezen haal, is vaak inspirerend. De constructieve doch kritische blik is een absolute meerwaarde voor het beleid en die blik zullen we in de toekomst meer dan ooit nodig hebben.

Lydia Peeters

Daniel Mes, voormalig kabinetslid van Europees Commissaris Frans Timmermans, gaf een inkijk in de verdere uitrol van de Europese Green Deal. Na het wetgevende proces, volgt namelijk de implementatie in de praktijk, en ook die zorgt voor heel wat uitdagingen. Financiering en samenwerking werden als cruciaal benoemd: duurzame mobiliteit realiseren we samen, of we realiseren het helemaal niet.

Inhoudelijk werd de namiddag gestoffeerd met drie debatten.

  • Ann Schoubs (De Lijn), Karin Brouwers (Vlaams Parlement) en Koen Repriels (ACV) beten de spits af met het thema ‘openbaar vervoer’. Er werd een duidelijke lans gebroken voor meer financiële middelen voor het openbaar vervoer. Een betere afstemming van de dienstverlening, tickets en tarieven van de verschillende openbaarvervoersoperatoren werd als prioritair gezien om meer reizigers aan te trekken.
  • In een tweede debat werd het prijsbeleid rond mobiliteit en transport onder de loep genomen. Filip Boelaert (Departement MOW), Griet De Ceuster (Transport & Mobility Leuven) en Björn Rzoska (Vlaams Parlement) waren unaniem: een slimme algemene kilometerheffing als onderdeel van een bredere hervorming van de Vlaamse verkeersfiscaliteit is onvermijdelijk om de toekomstige mobiliteitsuitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Met de vele studies, opgebouwde kennis en op basis van de ervaringen met de kilometerheffing voor vrachtwagens, ontbreekt enkel nog 5 minuten politieke moed om deze maatregelen te initiëren. De MORA kan en moet in de draagvlakcreatie een essentiële rol spelen.
  • In een derde en laatste debat bespraken Elke Bossaert (Brussels Airport), Jan Blomme (Gewestelijk Havencommissaris) en Liesbeth Geysels (VIL) de belangrijke rol van onze havens en luchthavens als internationale knooppunten. De verwachte toenames in het goederenvervoer zullen een beleid noodzakelijk maken dat op alle modi inspeelt: de weg, het spoor en de binnenvaart. Financiële prikkels zijn daarbij belangrijk, maar moeten meer gestructureerd zijn en minder versnipperd dan vandaag.

De MORA heeft omwille van zijn brede samenstelling een unieke rol om draagvlak te creëren en gedragen, onderbouwde beleidsvoorstellen te formuleren. Samenwerking, consensusvorming en objectieve debatten zijn daarbij cruciale uitgangspunten.

Sas van Rouveroij

Een verjaardagsfeest is niet compleet zonder terug te blikken op de afgelopen jaren. Dat gebeurde aan de hand van foto’s uit de oude doos. Frank Van Thillo werd als voormalig algemeen secretaris bedankt voor zijn jarenlange inzet en Daan Schalck (North Sea Port) werd in de bloemetjes gezet na 15 jaar inspirerend voorzitterschap. Zij worden opgevolgd door resp. Tim Buyse als algemeen secretaris en Sas van Rouveroij als voorzitter. Die laatste drukte zijn ambitie uit als volgt: het consolideren en verstevigen van de unieke positie van de MORA binnen het Vlaamse mobiliteitslandschap. Hij reikte ook duidelijk de hand uit naar de volgende Vlaamse Regering om samen te werken aan een zo breed mogelijk draagvlak voor het toekomstig mobiliteitsbeleid.

Bekijk het fotoverslag

Foto's Studio Dann ©

 

26 september 2023, 13:30 - 26 september 2023, 16:30