Goederenvervoer en logistiek zijn belangrijke actiedomeinen van het Vlaams mobiliteitsbeleid. De MORA adviseert hier een integrale benadering volgens het principe van de comodaliteit. Dat betekent dat we de verschillende vervoersmodi niet afzonderlijk, maar als onderdeel van het totale mobiliteitssysteem beschouwen. Een mobiliteitssysteem waar iedere goederenstroom past bij een specifieke modus, rekening houdend met de maatschappelijke kenmerken van deze modus.

De MORA-commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale knooppunten werkt rond de vele onderwerpen die met dit thema gelinkt zijn, waarbij de band tussen economie en goederenvervoer een belangrijk aandachtspunt is. De economische impact van maatregelen zoals kilometerheffing, lage emissiezones, lange zware vrachtwagens enzovoort op de logistieke en goederenvervoersector mag niet onderschat worden. Ook de wijze waarop het goederenvervoer kan vergroenen in een economische context is een thema waar de commissie actief aan werkt.