Zoeken op deze website

Goederenvervoer en logistiek zijn belangrijke actiedomeinen van het Vlaams mobiliteitsbeleid. Hierbij staat de bereikbaarheid van de economische poorten centraal. De Mobiliteitsraad adviseert hier een integrale benadering volgens het principe van de co-modaliteit. Dat betekent dat we de verschillende vervoersmodi niet afzonderlijk, maar als onderdeel van het totale mobiliteitssysteem beschouwen. De MORA-commissie Goederenvervoer werkt rond de vele onderwerpen die met dit thema gelinkt zijn, waarbij de band tussen economie en goederenvervoer een belangrijk aandachtspunt is. De economische impact van maatregelen zoals kilometerheffing, lage emissiezones, lange zware vrachtwagens, enz. op de logistieke en goederenvervoersector mag niet onderschat worden.