Goederenmobiliteit

In zijn mobiliteitsverslagen en -rapporten maakt de Mobiliteitsraad jaarlijks een update van de kerncijfers voor goederenmobiliteit:

Verkeersveiligheid

In zijn mobiliteitsverslagen en -rapporten maakt de Mobiliteitsraad jaarlijks een update van de kerncijfers voor verkeersveiligheid:

Mobiliteit in haar omgeving

In zijn mobiliteitsverslagen en -rapporten maakt de Mobiliteitsraad jaarlijks een update van de kerncijfers voor mobiliteit in haar omgeving:

Personenmobiliteit

In zijn mobiliteitsverslagen en -rapporten maakt de Mobiliteitsraad jaarlijks een update van de kerncijfers voor personenmobiliteit: