Brussels Airport, een sociaal-economische motor voor de regio's

Sociale partners willen brede maatschappelijke visie op Brussels Airport en de luchthavenregio

Op 22 september organiseerden de sociale partners van de SERV, de Brusselse sociaaleconomische raad (ERSBHG) en RESOC Vlaams-Brabant een event over de rol en de impact van Brussels Airport voor de verschillende regio’s. De sterke inhoudelijke bijdragen, het constructieve debat en de talrijke aanwezigheid van relevante actoren waaronder ook Vlaams minister Ben Weyts en Brussels minister Didier Gosuin, maakten van het event een groot succes. De sociale partners hebben hiermee een eerste voorzet gegeven voor een grotere betrokkenheid bij de voorbereiding van de plannen voor de ontwikkeling van de luchthaven en de luchthavenregio. 

De belangrijkste conclusies van het event zijn: 

 • De plannen voor de luchthaven en de luchthavenregio moeten gekaderd worden in een brede maatschappelijke langetermijnvisievisie.

   
 • Gezien het belang van de groei van Brussels Airport voor de toekomstige welvaartscreatie willen de sociale partners een constructieve rol spelen in de voorbereiding en uitwerking van deze visie.

   
 • De sociale partners willen de maatschappelijke langetermijnvisie verder uitwerken in de  Vlaamse Luchthavencommissie.

   
 • De groei van de luchthaven genereert tewerkstelling, investeringen en toegevoegde waarde en gedijt best in een stabiel evenwichtig en rechtszeker wetgevend kader.

   
 • De sociaaleconomische ontwikkelingen moeten voortdurend worden afgewogen tegen de maatschappelijke effecten van een luchthaven in een verstedelijkte omgeving.  

   
 • Een economische return is pas optimaal als ook de aspecten leefmilieu, arbeidsvoorwaarden en mobiliteit mee in rekening worden genomen.

   
 • De sociale partners vragen in het bijzonder aandacht voor een betere multimodale bereikbaarheid van de luchthaven voor passagiers en werknemers en het wegwerken van de mismatch tussen de vraag naar specifieke jobs en het aanbod van werkzoekenden.

   
 • Een langetermijnvisie moet een 'EN-EN verhaal' zijn, waarbij tegelijk wordt ingezet op verschillende maatregelen vanuit verschillende domeinen.

De presentatie van dit event vind je hier.