Ideeënconferentie Mobiliteitsplan Vlaanderen

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen maakt fundamentele keuzes over onze toekomst. Via het openbaar onderzoek hadden burgers en middenveld de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het ontwerp van Mobiliteitsplan.

Na afloop van het openbaar onderzoek en voorafgaand aan het advies van de MORA wilde de raad een aantal organisaties die niet in de MORA vertegenwoordigd zijn de kans bieden om hun visie over het Mobiliteitsplan en het toekomstig mobiliteitsbeleid aan een ruimer publiek kenbaar te maken. Daarom organiseerde de MORA op 17 januari 2014 een ideeënconferentie waarop 20 sprekers hun visie formuleerden over het toekomstige mobiliteitsbeleid.

Deze erg gesmaakte conferentie bleek een waardevol instrument om de toekomsthorizon van het Mobiliteitsplan te verruimen. Het opentrekken van het debat buiten de MORA leverde immers tal van nieuwe inzichten op om het toekomstige mobiliteitsbeleid vorm te geven.

Meerdere sprekers waren het er over eens dat klassieke oplossingen niet zullen volstaan om de uitdagingen van de toekomstige mobiliteitsbehoefte aan te gaan. Niet enkel is de maximale capaciteit van de huidige modi binnenkort bereikt, het wordt ook moeilijk om de groeiende mobiliteit te verzoenen met meer verkeersveiligheid en een betere luchtkwaliteit.

De conferentie maakte daarnaast vooral duidelijk dat er nood is aan een vernieuwende kijk op de mobiliteitsuitdagingen van vandaag en morgen en dat er nog een weg te gaan is wil het Mobiliteitsplan leiden naar duurzame mobiliteit. Op korte termijn zullen op de breuklijnen van de domeinen technologie, ruimtelijke ordening en economie duidelijke keuzes gemaakt moeten worden.

Bekijk het videoverslag van de ideeënconferentie.

Meer informatie over het Mobiliteitsplan Vlaanderen vind je op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be