Studiedag basisbereikbaarheid

Op 29 maart 2019 organiseren TreinTramBus, Mobiliteitsraad van Vlaanderen en Netwerk Duurzame Mobiliteit een studiedag over basisbereikbaarheid in het Vlaams Parlement.

Het decreet basisbereikbaarheid is een revolutie voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Basismobiliteit verdwijnt, de 15 vervoerregio’s krijgen een belangrijke stem en de verschillende vervoermiddelen worden beter op elkaar afgestemd.

In 2019 en 2020 staat er heel wat te gebeuren met onder andere de opmaak van regionale mobiliteitsplannen, het organiseren van vervoer op maat en de opstart van een Mobiliteitscentrale. Gemeenten, vervoerbedrijven, middenveld en de Vlaamse overheid zullen op een andere manier gaan samenwerken.

Gedurende een volledige dag laten we al deze stakeholders aan het woord en informeren we hen over wat basisbereikbaarheid ons zal brengen:

  • Lies Jans, voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, opent de studiedag.
  • Peter Roose, burgemeester van Veurne, verduidelijkt samen met heel wat andere stakeholders een aantal uitdagingen van het decreet basisbereikbaarheid. Op basis van deze input gaan Vlaamse volksvertegenwoordigers in debat.
  • In de namiddag gaan we dieper in op thema’s als participatie, mobiliteitsplanning, vervoer op maat en de link met ruimtelijke ordening.
  • We sluiten de studiedag af met een vooruitblik door Filip Boelaert, secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer informatie over de studiedag en een inschrijvingsformulier vindt u hier.