Viering 10 jaar MORA

Op 29 september vierde de MORA in het BIP in Brussel zijn tiende verjaardag. In een aangenaam kader blikten ministers, prominenten en MORA-leden terug op de voorbije periode en werd ook vooruit gekeken naar de nieuwe uitdagingen.

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, beet de spits af met een pleidooi voor een radicale multimodale aanpak van de mobiliteitsproblematiek en de integratie van de verschillende adviesorganen die momenteel actief zijn binnen het beleidsdomein.

Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement gaf zijn visie over tien jaar MORA-werking en benadrukte het belang van de strategische adviesraad als schakel tussen het maatschappelijk middenveld en het beleidsniveau, met de mate waarin het beleid omgaat met de adviezen als een bijzonder aandachtspunt.

Bert Kruismans modereerde enkele korte panelgesprekken. Leden van de MORA wisselden van gedachten met beleidsmakers waaronder minister Hilde Crevits, Europees parlementslid Kathleen Van Brempt en Lies Jans, voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

Zij bespraken onder meer de rol van de MORA in een aantal belangrijke mobiliteitsdossiers zoals de kilometerheffing voor vrachtwagens en de versterking van de samenwerking tussen de MORA en het Vlaams Parlement.

In zijn slotwoord bedankte Daan Schalck, voorzitter van de MORA, de talrijke aanwezigen, de eregasten en de MORA-leden. Na het mooie parcours dat de MORA de afgelopen jaren aflegde, kijkt hij vol vertrouwen de toekomst van de Mobiliteitsraad tegemoet.

Bekijk het videoverslag