Vlaamse luchtvaartvisie besproken in de schoot van de MORA

Op dinsdag 7 februari werd de visienota “Vlaamse regionale luchthavens 2040” voorgesteld en toegelicht aan de MORA-leden.

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 wees op de nood aan een lange termijnvisie voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Vlaanderen voor de komende decennia. Het departement MOW maakte daarvoor in 2020 een startnota op. Vervolgens werd beslist om een studietraject op te zetten die verschillende scenario’s voor de regionale luchthavens moest onderzoeken en doorrekenen in een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA). Finaal moest dit leiden tot een globale luchtvaartvisie voor Vlaanderen alsook tot individuele masterplannen voor de afzonderlijke regionale luchthavens.

Parallel met het studietraject liep ook een stakeholderstraject in de vorm van verschillende communities en formele participatiemomenten. Het MORA-secretariaat volgde deze communities op. Daarnaast werd, in samenspraak met het departement, besloten om bovenop de formele stakeholdersmomenten, ook binnen de MORA zelf het debat te voeren. Daarvoor werd een commissie ad hoc opgericht.

Op 18 januari 2022 vond een eerste bijeenkomst van die ad commissie Vlaamse luchtvaartvisie plaats, waarbij het departement en het studieconsortium de aanpak voor de MKBA hebben toegelicht en erover van gedachten werd gewisseld.

In juli 2022 werd de MKBA opgeleverd. In september 2022 werd de MKBA op een algemeen stakeholdersoverleg voorgesteld. In het verlengde van de MKBA werd werk gemaakt van de opmaak van een visienota voor de Vlaamse regionale luchthavens. De Vlaamse Regering bekrachtigde die visienota op 23 december 2022.

 

Contact